Progarmscript

UNDERLÄTTA ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Programscript är en robust lösning som hjälper användare att automatisera en rad tråkiga eller tidskrävande administrativa uppgifter och hitta, filtrera och exportera information om datorerna i ett nätverk. Detta görs genom att kombinera kommandon som kallas “cmdlets”

 

Integrated scripting Environment (ISE), ett grafiskt användargränssnitt som låter dig köra kommandon och skapa eller testa skript. Detta gränssnitt låter dig utveckla skript som kommandosamlingar, där du lägger till den logik som behövs för deras körning. Detta är en särskilt användbar funktion för administratörer som behöver köra kommandosekvenser upprepade gånger för systemkonfiguration.

 

Cmdlets är ett kraftfullt verktyg till stor del för att programscript bygger på ett underliggande .NET-ramverk, vilket gör att programscript kan fungera mer som ett programmeringsspråk än ett enkelt kommandoradsprogram. Programmet använder objekt, som är en slags representation av antingen egenskaper (attribut) eller metoder (instruktioner).
Med script kan du använda “rör” som låter dig skicka en cmdlets utdata till en annan cmdlets ingång som ett objekt, så att flera cmdlets kan samarbeta för att konfigurera samma data. Detta är den grundläggande förändringen som gör script till ett så kraftfullt verktyg för Windows-konfiguration.

Automatiseringar

SKAPA AUTOMATISERINGAR MED HJÄLP AV PROGRAMSKRIPT